วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผ้าม่าน ราคา 1,200 บาท / เมตร

 ผ้าม่าน

ผ้าม่าน ชั้นเดียว ราคา 1,200 บาท / เมตร

ผ้าม่าน สองชั้น ราคา 2,000 บาท / เมตร

ผ้าม่าน ลอนชั้นเดียว ราคา 1,400 บาท/ เมตร

ผ้าม่าน ลอนสองชั้น ราคา 2,400 บาท / เมตร

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮม เกษตร นวมินทร์

โทร. 025782509 , 0894996820


วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผ้าม่านลอน ราคาเริ่มต้น 1,400 บาท / เมตร

 ผ้าม่าน

ผ้าม่าน ชั้นเดียว ราคา 1,200 บาท / เมตร

ผ้าม่าน สองชั้น ราคา 2,000 บาท / เมตร

ผ้าม่าน ลอนชั้นเดียว ราคา 1,400 บาท / เมตร

ผ้าม่าน ลอนสองชั้น ราคา 2,400 บาท / เมตร

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์

โทร. 025782509 , 0894996820


วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผ้าม่านชั้นเดียว ราคา 1,200 บาท / เมตร

ผ้าม่าน

ผ้าม่าน กันแสง UV ชั้นเดียว พร้อมราง ราคา 1,200 บาท / เมตร

ผ้าม่าน กันแสง UV สองชั้น พร้อมราง ราคา 2,000 บาท / เมตร

ผ้าม่าน Blackout ชั้นเดียว พร้อมราง ราคา 1,300 บาท / เมตร

ผ้าม่าน Blackout สองชั้น พร้อมราง ราคา 2,100 บาท / เมตร

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์

โทร. 025782509 , 0894996820