วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผ้าม่านลอน ราคาเริ่มต้น 1,400 บาท / เมตร

 ผ้าม่าน

ผ้าม่าน ชั้นเดียว ราคา 1,200 บาท / เมตร

ผ้าม่าน สองชั้น ราคา 2,000 บาท / เมตร

ผ้าม่าน ลอนชั้นเดียว ราคา 1,400 บาท / เมตร

ผ้าม่าน ลอนสองชั้น ราคา 2,400 บาท / เมตร

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์

โทร. 025782509 , 0894996820


วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผ้าม่านชั้นเดียว ราคา 1,200 บาท / เมตร

ผ้าม่าน

ผ้าม่าน กันแสง UV ชั้นเดียว พร้อมราง ราคา 1,200 บาท / เมตร

ผ้าม่าน กันแสง UV สองชั้น พร้อมราง ราคา 2,000 บาท / เมตร

ผ้าม่าน Blackout ชั้นเดียว พร้อมราง ราคา 1,300 บาท / เมตร

ผ้าม่าน Blackout สองชั้น พร้อมราง ราคา 2,100 บาท / เมตร

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์

โทร. 025782509 , 0894996820
วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565

ฉากกั้นแอร์ PVC ราคา 700 บาท / ตร.หลา

 ฉากกั้นแอร์

ฉากกั้นห้อง ธรรมดา ราคา 700 บาท / ตร.หลา

ฉากกั้นห้อง แบบหนา ราคา 800 บาท / ตร.หลา

ฉากกั้นห้อง ธรรมดากระจก ราคา 1,300 บาท / ตร.หลา

ฉากกั้นห้อง หนากระจกเต็มใบ ราคา 1,650  บาท / ตร.หลา

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์

โทร. 025782509 , 0894996820


วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2565

ม่านมู่ลี่ปรับแสง ราคา 350 บาท / ตร.หลา

 ม่านมู่ลี่ปรับแสง

ม่านปรับแสง Dimout กันแสง 85 % ราคา 350 บาท / ตร.หลา

ม่านปรับแสง Blackout กันแสง 100 % ราคา 500 บาท / ตร.หลา

ม่านปรับแสง Sunscreen กันแสง 90 % ราคา 600 บาท / ตร.หลา

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์

โทร. 025782509 , 0894996820


วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2565

ผ้าม่านพร้อมราง เมตรละ 1,200 บาท / เมตร

 ผ้าม่าน

ผ้าม่านจีบ พร้อมราง ราคา 1,200 บาท / เมตร

ผ้าม่านตาไก่ พร้อมราง ราคา 1,200 บาท / เมตร

ผ้าม่านลอน พร้อมราง ราคา 1,350 บาท / เมตร

ม่านจีบสองชั้น พร้อมราง ราคา 2,000 บาท / เมตร

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prdecor.com หรือ www.prcurtain.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์

โทร. 025782509 , 0894996820