วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565

ม่านตาไก่พร้อมราง ราคา 1,200 บาท / เมตร

 ผ้าม่านตาไก่

ผ้าม่านตาไก่ ชั้นเดียวพร้อมรางธรรมดา ราคา 1,200 บาท / เมตร

ผ้าม่านตาไก่ สองชั้นพร้อมรางธรรมดา ราคา 2,000 บาท / เมตร

รางม่านสีไม้เพิ่มอีก 150 บาท / เมตร

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์

โทร. 025782509 , 0894996820

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565

ม่านมู่ลี่ปรับแสง ราคา 350 บาท / ตร.หลา

 ม่านมู่ลี่ปรับแสง

ม่านปรับแสง Dimout กันแสง 85 %  ราคา 350 บาท / ตร.หลา

ม่านปรับแสง Blackout กันแสง 100 % ราคา 500 บาท / ตร.หลา

ม่านปรับแสง Sunscreen กันแสง 90 % ราคา 600 บาท / ตร.หลา

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์

โทร. 025782509 , 0894996820

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565

ม่านมู่ลี่ปรับแสง ราคา 350 บาท / ตร.หลา

 ม่านมู่ลี่ปรับแสง

ม่านปรับแสง Dimout กันแสง 85 % ราคา 350 บาท /ตร.หลา

ม่านปรับแสง Blackout กันแสง 100 % ราคา 500 บาท /ตร.หลา

ม่านปรับแสง Sunscreen กันแสง 90 % ราคา 600 บาท /ตร.หลา

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์

โทร. 025782509 , 0894996820