วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2565

มู่ลี่อลูมิเนียม ขนาด 100*100 ราคา 1000 บาท

 มู่ลี่อลูมิเนียม ใบ 25 มม.

มู่ลี่ ขนาด 50*100    ราคา 640 บาท

มู่ลี่ ขนาด 100*100  ราคา 1,000 บาท

มู่ลี่ ขนาด 100*150  ราคา 1,225 บาท

มู่ลี่ ขนาด 150*150  ราคา 1,670 บาท

มู่ลี่ ขนาด 150*200  ราคา 1,960 บาท

มู่ลี่ ขนาด 200*200  ราคา 2,490 บาท

*** สามารถตัดตามขนาดที่ต้องการได้สูงสุด 3 เมตร ***

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์

โทร. 025782509 , 0894996820


วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ม่านมู่ลี่ปรับแสง ราคา 350 บาท / ตร.หลา

 ม่านมู่ลี่ปรับแสง

ม่านปรับแสง กึ่งทึบแสง Dimout กันแสง 85 % ราคา 350 บาท / ตร.หลา

ม่านปรับแสง ทึบแสง Blackout กันแสง 100 % ราคา 500 บาท / ตร.หลา

ม่านปรับแสง กรองแสง Sunscreen กันแสง 90 % ราคา 600 บาท / ตร.หลา

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์ เกษตร นวมินทร์

โทร. 025782509 , 0894996820


วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผ้าม่าน ราคา 1,200 บาท / เมตร

 ผ้าม่าน

ผ้าม่าน ชั้นเดียว ราคา 1,200 บาท / เมตร

ผ้าม่าน สองชั้น ราคา 2,000 บาท / เมตร

ผ้าม่าน ลอนชั้นเดียว ราคา 1,400 บาท/ เมตร

ผ้าม่าน ลอนสองชั้น ราคา 2,400 บาท / เมตร

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮม เกษตร นวมินทร์

โทร. 025782509 , 0894996820


วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผ้าม่านลอน ราคาเริ่มต้น 1,400 บาท / เมตร

 ผ้าม่าน

ผ้าม่าน ชั้นเดียว ราคา 1,200 บาท / เมตร

ผ้าม่าน สองชั้น ราคา 2,000 บาท / เมตร

ผ้าม่าน ลอนชั้นเดียว ราคา 1,400 บาท / เมตร

ผ้าม่าน ลอนสองชั้น ราคา 2,400 บาท / เมตร

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์

โทร. 025782509 , 0894996820


วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผ้าม่านชั้นเดียว ราคา 1,200 บาท / เมตร

ผ้าม่าน

ผ้าม่าน กันแสง UV ชั้นเดียว พร้อมราง ราคา 1,200 บาท / เมตร

ผ้าม่าน กันแสง UV สองชั้น พร้อมราง ราคา 2,000 บาท / เมตร

ผ้าม่าน Blackout ชั้นเดียว พร้อมราง ราคา 1,300 บาท / เมตร

ผ้าม่าน Blackout สองชั้น พร้อมราง ราคา 2,100 บาท / เมตร

สนใจรายละเอียดเข้าไปที่ www.prcurtain.com หรือ www.prdecor.com

เพจ www.facebook.com/nattapong300

ร้านผ้าม่านพีอาร์โฮมเดคคอร์

โทร. 025782509 , 0894996820